Prázdninové Pilates_Hořiněves

Během letních prázdnin cvičíme každou sobotu od 8.30 hod v Hořiněvsi (tělocvična ZŠ).
Karimatku a 50 Kč sebou.