Prázdninové Pilates_ Holohlavy a Hořiněves

Během prázdnin cvičíme každý pátek od 18.30 hod v Holohlavech (tělocvična MŠ).
Každou sobotu 8.30 hod a neděli 18.30 hod v Hořiněvsi (tělocvična ZŠ).
Karimatku a 50 Kč sebou.

Uložit

Uložit